Vrátenie dane zo zahraničia

vraetnie dane zo zahranicia

Z príjmu zamestnancov, ktorí pracujú v členských štátoch Európskej únie a iných krajinách sveta, sú každý mesiac odvádzané daňové preddavky. V praxi to znamená, že po ukončení každého daňového roka môžu zamestnanci získať naspäť časť (za určitých okolností aj plnú výšku) odvedených daňových preddavkov. Predpokladom na získanie týchto finančných prostriedkov je podanie daňového priznania v krajine, pre ktorú zamestnanec pracoval.

Kto je TJ-Legal? 

Naša spoločnosť spolupracuje s kompetentnými úradmi v ôsmich krajinách sveta vrátane Nemecka, Holandska, Anglicka (Veľkej Británie), Rakúska, Írska, Českej  republiky, Spojených štátov amerických (USA) a Slovenska. V jednotlivých štátoch platia rôznorodé podmienky pre vznik nároku na vrátenie dane zo zahraničia, preto ak si nie ste istí, či vám nárok vzniká, radi vám so všetkým poradíme. Pre Nemecko napríklad platí, že o vrátenie dane možno požiadať až štyri roky spätne. Nemecký daňový úrad však napríklad vyžaduje, aby mal žiadateľ riadne podané daňové priznanie aj na Slovensku, a to aj vtedy, ak nemal u slovenského zamestnávateľa žiadny príjem.

V prípade Holandska možno získať dane spätne v horizonte päť rokov. Anglicka sú to štyri roky a v Rakúsku je to tiež päť rokov. Problematike vrátenia daní zo zahraničia sa venujeme už viac ako 10 rokov a z praktických skúseností napríklad vieme, že až 90% všetkých zamestnancov môže žiadať o vrátenie dane z Rakúska. Pre porovnanie možno uviesť, že v Írsku sa tento údaj pohybuje okolo 60%.

Ako to funguje? 

vratenie dani zo zahraniciaKaždá krajina má svoj vlastný daňový systém. Pre vznik nároku na vrátenie daní zo zahraničia musia žiadatelia spĺňať rôzne podmienky. Každý štát má zároveň špeciálne úrady, ktoré tieto žiadosti vybavujú a vždy je potrebné vyplniť  aj zákonom predpísané tlačivá. V niektorých krajinách majú zamestnanci aj ďalšie nároky, o ktorých niekedy nevedia.

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už viac 10 rokov a podrobne poznáme legislatívy vo vyššie uvedených štátoch. Radi vám poradíme, na aké príspevky máte nárok v uvedených štátoch. Či a za akých podmienok vám vrátia daň zo zahraničia a pomôžeme vám uplatniť všetky vzniknuté nároky. 

Na našej webovej stránke nájdete inštrukcie viacero užitočných informácií, ktoré vám môžu pomôcť, radi vám však poradíme s akýmkoľvek dotazom. V prípade, že si nie ste istí s vašimi nárokmi, kontaktujte nás na priložených adresách. Radi vám poradíme a odporučíme najvhodnejšie riešenie.

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a tešíme sa na spoluprácu s vami!