Cestovný príkaz online aj vo vašom osobnom počítači – ako na to?

pracovna cesta

Čoraz viac zamestnancov dnes využíva možnosť práce na diaľku a tomuto trendu sa prispôsobujú aj mnohé pracovné nástroje, ktoré pritom využívame. Jedným z nich je aj program Kniha jázd Speedy od spoločnosti KAMAR software, ktorá umožňuje užívateľom vyplniť, editovať a tlačiť cestovný príkaz priamo z internetu. Tento softvér obsahuje všetky náležitosti uložené zákonom o cestovných náhradách a ďalšími príslušnými právnymi predpismi, pričom samotné sadzby v zmysle uvedených zákonov sú v programe pri každej ich zmene aktualizované automaticky.

Cestovný príkaz a chytré funkcie

Softvér obsahuje aj kompletný historický vývoj sadzieb cestovných náhrad ustanovených predchádzajúcimi právnymi úpravami, čo je užitočný nástroj najmä pri vyúčtovaní pracovnej cesty spätne do minulosti. Program umožňuje užívateľom duplikovanie už existujúceho cestovného príkazu, čo výrazne zjednodušuje tvorbu nových príkazov. Postup pri vypĺňaní cestovného príkazu je rovnaký, ako je to pri vypĺňaní bežného papierového formulára, jeho elektronická verzia s automatickým vkladaním údajov však celý proces výrazne urýchľuje. Modul obsahuje aj možnosť tlačiť prázdne tlačivá, ktoré možno následne vypĺňať ručne. 

softver


Mohlo by vás zaujímať: Airport Taxi doprava z Bratislavy do Viedne


Program obsahuje aj nasledovné užitočné funkcie: 

• hromadná tlač cestovného príkazu,

• priame prepojenie knihy jázd a jej záznamov s tlačivom cestovný príkaz,

• automatické počítanie cestovných náhrad,

• plná podpora pre používanie elektromobilov,

• automatické zisťovanie počtu odjazdených kilometrov,

• tlač daňovo uznateľných tlačových zostáv,

• iné zaujímavé funkcie.


Zdroj: pixabay.com

You Might Also Like